Ân hạn nợ gốc là gì và một số lưu ý về ân hạn nợ gốc

Ân hạn nợ gốc là thuật ngữ khá thường dùng khi vay tiền và trả nợ tại các ngân hàng. Tuy nhiên hầu hết khách hàng vay đều không hiểu rõ về khái niệm ân hạn nợ gốc là gì, những quy định và thời gian trả ân hạn nợ gốc, dẫn đến những nhầm lẫn đáng tiếc.

Ân hạn nợ gốc là chính sách trong quy định vay vốn của ngân hàngÂn hạn nợ gốc là chính sách trong quy định vay vốn của ngân hàng

 

Ân hạn nợ gốc tiếng Anh là gì?

Ân hạn nợ gốc, còn gọi là ân hạn gốc có tên thuật ngữ trong tiếng Anh là Grace Period. Đây là một chính sách ưu đãi mà ngân hàng quy định khi cho khách hàng vay vốn. Nghĩa là nếu trong gói vay có ân hạn nợ gốc, khách hàng sẽ không phải trả nợ gốc trong thời gian ân hạn. Thời gian ân hạn tính từ thời điểm khách hàng nhận được tiền giải ngân cho đến thời điểm phải trả nợ gốc lần đầu tiên.

Ân hạn nợ gốc chỉ quy định về mức trả nợ gốc trong thời gian này, còn khách hàng vẫn có thể phải trả lãi tùy theo thỏa thuận với ngân hàng khi vay. Có thể nói đây là chính sách rất có lợi cho người vay. Thông thường nếu khách hàng vay tiền không có ân hạn nợ gốc sẽ phải trả nợ gốc theo tháng. Điều này dẫn tới áp lực tài chính lớn, phải trả cả gốc lẫn lãi.

Tuy nhiên nếu áp dụng chính sách ân hạn nợ gốc, khách hàng thường chỉ phải trả lãi và được kéo dài thời gian trả gốc, giúp giảm áp lực tài chính. Do đó, khách hàng vay vốn cần hiểu rõ về ân hạn nợ gốc cũng như những lợi ích mình được hưởng để chủ động hơn. 

Giải ngân là gì? Có những hình thức ân hạn nợ gốc nào?

Thời điểm giải ngân và thời gian ân hạn nợ gốc có liên quan chặt chẽ với nhau. Thời điểm giải ngân là lúc ngân hàng xuất tiền theo thỏa thuận hợp đồng vay vốn trước đó với khách hàng. Thông thường sau khi hoàn tất các thủ tục, ngân hàng sẽ giải ngân tiền vay ngay.

Thời gian ân hạn nợ gốc tính từ thời điểm giải ngân
Thời gian ân hạn nợ gốc tính từ thời điểm giải ngân

Ngoài ra, ngân hàng còn áp dụng những hình thức ân hạn nợ gốc sau:

Miễn trả nợ gốc

Hình thức ân hạn nợ gốc này hiện nay rất phổ biến, được cả ngân hàng lẫn các tổ chức tin dụng áp dụng. Với hình thức này, khách hàng không phải trả gốc trong thời gian ân hạn, nhưng vẫn phải thanh toán đầy đủ lãi trong thời gian này.

Miễn trả cả gốc lẫn lãi

Với hình thức ân hạn nợ gốc này, khách hàng được miễn trả cả nợ gốc lẫn lãi trong thời gian ân hạn. Đây là hình thức vô cùng ưu đãi mà ngân hàng thường áp dụng để thu hút khách hàng vay vốn.

Tuy nhiên, khách hàng cũng cần lưu ý thời gian ân hạn gốc và lãi có giống nhau hay không.

– Nếu ân hạn gốc và lãi thời gian giống nhau: Nghĩa là trong suốt thời gian này, bạn không cần đóng lãi và gốc. Chỉ đến kỳ trả đầu tiên với ngân hàng, bạn sẽ trả cả gốc lẫn lãi.

– Nếu ân hạn gốc và lãi thời gian khác nhau: thông thường thời gian ân hạn lãi ngắn hơn thời gian ân hạn vốn, nghĩa là khi hết thời gian ân hạn lãi, khách hàng phải trả lãi cho ngân hàng nếu thời gian ân hạn vốn chưa đến. Sau đó sẽ phải trả cộng gộp vốn và lãi tại các kỳ trả nợ đã thỏa thuận.

Thời gian ân hạn gốc và lãi có thể khác nhau
Thời gian ân hạn gốc và lãi có thể khác nhau

Để giúp các bạn dễ hình dung và tính toán tài chính hơn với các hình thức ân hạn nợ gốc, hãy cùng đến với ví dụ ngay dưới đây:

“Bạn A vay ngân hàng Vietinbank 100 triệu đồng, lãi suất vay là 12%/năm trong thời gian 12 tháng. Ngân hàng và A thỏa thuận chính sách trả gốc hàng tháng, lãi suất tính theo dư nợ ban đầu.” Như vậy nếu:

A được ân hạn nợ gốc và lãi 2 tháng.

Số tiền phải trả tại các kỳ (tháng) như sau:

Tháng Số tiền gốc phải trả Số tiền lãi phải trả
1 0VNĐ 0VNĐ
2 0VNĐ 0VNĐ
3 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
4 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
5 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
6 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
7 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
8 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
9 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
10 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
11 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
12 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ

A được ân hạn nợ gốc 2 tháng, ân hạn lãi 1 tháng

Số tiền phải trả tại các kỳ (tháng) như sau: 

Tháng Số tiền gốc phải trả Số tiền lãi phải trả
1 0 VNĐ 0 VNĐ
2 0 VNĐ 1.000.000 VNĐ
3 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
4 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
5 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
6 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
7 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
8 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
9 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
10 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
11 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
12 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ

A được ân hạn gốc 2 tháng

Số tiền phải trả tại các kỳ (tháng) như sau: 

Tháng Số tiền gốc phải trả Số tiền lãi phải trả
1 0VNĐ 1.000.000 VNĐ
2 0VNĐ 1.000.000 VNĐ
3 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
4 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
5 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
6 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
7 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
8 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
9 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
10 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
11 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
12 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ

Một số lưu ý về ân hạn nợ gốc và phí trả nợ trước hạn là gì?

Hầu hết khách hàng vay vốn không hiểu rõ về các thuật ngữ Ngân hàng cũng như các chính sách quy định. Ân hạn nợ gốc và phí trả nợ trước hạn cũng vậy.

Khách hàng nên hiểu rõ các thuật ngữ và quy định trong hợp đồng vay vốn
Khách hàng nên hiểu rõ các thuật ngữ và quy định trong hợp đồng vay vốn

Một số lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn nắm rõ và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ khi vay vốn:

Thời gian ân hạn nợ gốc và thời gian gia hạn nợ không giống nhau

Đây là hai khái niệm rất hay bị nhầm lẫn dẫn tới nhiều vấn đề gặp phải khi vay vốn. Cần biết gia hạn nợ nghĩa là ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng chấp nhận kéo dài thời gian vay vốn hơn so với hợp đồng ban đầu. Thông thường khách hàng nếu gặp khó khăn về tài chính, công việc kinh doanh có thể làm đơn xin gia hạn nợ. Nếu được chấp nhận, khách hàng sẽ được lùi thời gian trả nợ cho ngân hàng, thời gian đó gọi là thời gian gia hạn nợ. 

Còn thời gian ân hạn nợ gốc chúng tôi đã trình bày rất rõ ở trên, nghĩa là thời gian khách hàng không phải trả nợ gốc, thường ở đầu kỳ vay vốn và được quy định trong hồ sơ vay vốn ban đầu.

Có phải gói vay nào cũng được ân hạn nợ gốc không?

Các ngân hàng cũng như tổ chức tín dụng hiện nay không khuyến khích khách hàng ân hạn nợ gốc, do đó cũng sẽ không chủ động đưa yêu cầu và tư vấn cho khách hàng. Do đó nếu bạn cần được ân hạn thì phải đưa yêu cầu này với ngân hàng, giải thích lý do trước khi làm hồ sơ vay. 

Khách hàng được ân hạn nợ gốc thường phải có lịch sử tín dụng tốt, có lý do chính đáng phù hợp với yêu cầu đưa ra. 

Khách hàng cần có lịch sử tín dụng tốt và lý do chính đáng để ân hạn nợ gốc
Khách hàng cần có lịch sử tín dụng tốt và lý do chính đáng để ân hạn nợ gốc

Những ngân hàng nào cho phép ân hạn nợ gốc?

Hầu như ngân hàng nào hiện nay cũng đều có chính sách ân hạn nợ gốc, tuy nhiên về quy định và yêu cầu thì khác nhau. Một số nhóm ngân hàng chủ động đưa ra chính sách ân hạn vốn trong các gói vay đặc biệt để thu hút khách hàng, thường là khách hàng thân thiết như:

  • Ngân hàng ACB: Chính sách ân hạn nợ gốc lên tới 2 năm dành cho khách hàng thân thiết (hội viên Blue Diamond, người đang vay hoặc đã vay vốn tại ACB) với tất cả các khoản vay như: vay mua nhà, vay tiêu dùng, vay mua ô tô, vay tín chấp,…
  • Ngân hàng VPBank: chính sách ân hạn nợ gốc cho khách hàng vay trung và dài hạn có dự án kinh doanh hoặc đầu tư tài sản cố định.
  • Ngân hàng MBBank: Chính sách ân hạn nợ gốc lên tới 12 tháng dành riêng cho khách hàng vay với mục đích mua nhà.

Phí trả nợ trước hạn là gì? 

Phí trả nợ trước hạn là phí phạt mà ngân hàng quy định khi khách hàng hoàn tất khoản vay gốc trước thời điểm trong hợp đồng vay vốn. Quy định về phí trả nợ trước hạn cũng như ân hạn nợ gốc đều có trong hợp đồng vay ban đầu, một số ngân hàng áp dụng miễn phí này cho một số gói vay.

Để biết được gói vay của bạn có được hỗ trợ chính sách ân hạn nợ gốc không, trong thời gian bao lâu, hãy hỏi trực tiếp ngân hàng bạn vay vốn.

Nếu bạn cần tư vấn thêm, Banker 247 sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của bạn! Liên hệ ngay đến 08.49.66.68.68 để được tư vấn trực tiếp miễn phí! Cam kết tư vấn gói vay tốt nhất theo trường hợp cá nhân của bạn.

 

- Banker247 chuyên hỗ trợ bạn vay tại ngân hàng (Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank,…) đối với các trường hợp khó như: KHÔNG chứng minh thu nhập, KHÔNG có phương án kinh doanh, bị NỢ XẤU ngân hàng, Nhà hẻm nhỏ, Nhà diện tích nhỏ, đất dính quy hoạch, Không chứng minh được thu nhập, Tài sản thế chấp xấu, Tuổi quá cao, bị ngân hàng từ chối vay => cần vay vốn có TÀI SẢN THẾ CHẤP (nhà đất, v.v... ) có phí dịch vụ.
- Banker247 cam kết giúp bạn giải ngân nhanh số 1 (Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, v.v...) và chi phí tốt và nhanh số 1.
- Banker247 chỉ hỗ trợ vay và lấy phí dịch vụ không cho vay. Vì thế Anh/chị có thể yên tâm tuyệt đối khi đến dịch vụ của chúng tôi.
- Banker247 có dịch vụ Đáo Hạn Ngân Hàng, Giải Chấp Ngân Hàng nhanh, chi phí thấp số 1.


Tags: , , ,
Có Thể Bạn Thích :